2020-09-24 19:07:00

Održavanje nastave u virtualnim učionicama
 
Dragi učenici odlukom Škole dopunska, dodatna i fakultativna nastava održavati će se u online u virtualnim učionicama kroz MS Teams.
 
Više na poveznici.

Srednja škola "Brač" Supetar